AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Yüksek Teknolojide, Üstün Performans
Castelon 50 DC
 
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 50 g/l Flufenoxuron
Formulasyon Şekli : Disperse Olabilen Konsantre (DC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >3000 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l, 5 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma
Elma iç kurdu (Cydia pomonella)
Yaprak galeri güvesi
(Leucoptera scitella)
100 ml/100 l su
125 ml/100 l su
28 gün
Bağ
Salkım güvesi (Lobesia botrana)
100 ml/100 l su
28 gün
Turunçgil
Yaprak galeri güvesi
(Phyllocnistis citrella)
75+15 ml yayıcı yapıştırıcı/100 l su
28 gün
Hıyar
Yaprak galeri sineği
(Liriomyza trifolii)
200 ml/100 l su
7 gün
Biber (Sera)
Biber Yaprak Kurdu
(Spodoptera littoralis)
150 ml/da
7 gün
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra ilaçlama aletinin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
Etki Şekli : Mide ve temas yolu ile etkilidir. Larvanın kitin oluşumunu engelleyerek gömlek değiştirmelerini durdurmak suretiyle ölümlerine sebep olur. Yumurta öldürücü etkisi de vardır. Etki şeklinin özelliği nedeniyle larva öldürücü etkisi birkaç gün sonra görülür. Uzun süreli kalıcı etkisi vardır.
Kullanım Şekli
Elma İç Kurdu : Elma iç kurdu’na karşı ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Mücadelede hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaların meyve içine girmeden önce öldürülmesidir. Döllere ait ilk ilaçlama zamanını sağlıklı bir şekilde saptamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesi çok önemlidir. Ancak etki şekli bakımından farklı özellik gösteren preparatlar kullanıldığından ilaçlama zamanı öne, yani yumurta dönemine alınabilir. Bu durumlar göz önünde bulundurularak birinci döle karşı 2, ikinci döle karşı 1 olmak üzere toplamda 3 ilaçlama yapılır. Elma iç kurdu’na karşı CASTELON 50 DC uygulanan bahçelerde, ayrıca Yaprak galeri güveleri’ne karşı ilaçlamaya gerek yoktur.
Bağ Salkım Güvesi : Bu ilaçlama tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır.
Bu sistemde;
Yumurtalara Karşı Uygulama : Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı henüz en üst seviyeye ulaşmayıp artışın devam etmesi, etkili sıcaklıklar toplamı birinci dölde 95-100 günderece, ikinci dölde 450-460 günderece, üçüncü dölde 970-980 gündereceye ulaşması ve bitki fenolojisi; birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ilaçlamaya karar verilir.
Larvalara Karşı Uygulama : Tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı en üst seviyeye ulaşıp, etkili sıcaklıklar toplamı birinci dölde 120 günderece, ikinci dölde 520 günderece, üçüncü dölde 1047 gündereceye ulaşması ve bitki fenolojisi; birinci dölde çiçek tomurcuğu, ikinci dölde koruk, üçüncü dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması halinde ilaçlamaya karar verilir.Her döle bir ilaçlama yapılır.
Turunçgil Yaprak Galeri Güvesi : Yumurtaların açılımı sırasında ve ilk larvalar görüldüğünde ilaçlama yapılır ve 14-15 gün sonra tekrarlanır.Yüksek basınçlı aletlerle tüm gözler iyice ıslanacak şekilde,bir yayıcı-yapıştırıcı karıştırılarak uygulanmalıdır.
Biberde Pamuk Yaprak Kurdu : Yumurta paketleri görülünce ilaçlama yapılır.
Hıyarda Yaprak Galeri Sineği : Erginlerin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet sarı yapışkan tuzak asılır. Erginler yakalandıktan sonra tesadüfen belirlenen 25-30 bitkide yaprak başına 4-5 larva olması halinde ilaçlama yapılır.
 
Karışabilirlik Durumu
Dithianon,Triforine, Fenbutatin oxide, Alphacypermethrin terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.Diğer ilaçlarla karıştırılmak isteniyorsa mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.Semptomatik tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN