AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Yeşil Kurt Mücadelesinde Benzersiz
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : %80 Thiodicarb
Formulasyon Şekli : Kuru Akışkan Konsantre (DF)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 66 mg/kg
Ambalaj : 900 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanım Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
PAMUK, SOYA
Yeşil Kurt               
(Heliothis armigera)
 
Pamuk Yaprak Kurdu 
(Spodoptera littoralis)
90 gr/da Larva
 
 
90 gr/da Larva
28 gün
 
 
28 gün
 
 
MISIR
Mısır Kurdu           
(Ostrinia nubilalis)
 
Mısır Koçan Kurdu
(Sesamia nonogriodes)
90 gr/da Larva
15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır
90 gr/da Larva
15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır
 
28 gün
 
 
28 gün
 
Kullanma Şekli
Hesaplanan miktar ilaç önce temiz bir kapta bulamaç haline getirildikten sonra yarısına kadar su konulmuş olan aletin deposuna boşaltılmalı ve karıştırıcı çalışırken kalan su ilave edilmelidir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
BUFFALO 80 DF yumurta ve larvalara karşı etkili bir insektisittir. İlacın bu avantajını en iyi biçimde değerlendirmek ve taraklarda zarar ilerlemeden bir kontrol sağlamak için ilaçlama azami yumurta bırakma döneminde, ilk larva çıkışları ile birlikte yapılmalıdır.
 
Kontak ve mide etkili olduğundan uygulama homojen olmalıdır.
BUFFALO 80 DF ‘in yaprak üzerinde bıraktığı beyaz lekeler ilaçlama düzgünlüğünü gözleme olanağı verir.
 
Karışabilirlik Durumu
Bordo bulamacı, mancozeb gibi ağır metal oksik ve tuzları ile karıştılmamalıdır.Thiodicarb asit ve baz ortamlarda hidrolize olur. Bu nedenle en iyisonuç için karışımın pH’sı 3 ile 7.5 arasında olmalıdır. BUFFALO 80 DF Birçok fungusit ve insektisitle karışabilmekte birlikte bir ön test yapılması yararlı olur.
Karışım yaparken önce BUFFALO 80 DF sulandırılmalı, üzerine karıştırılacak ilaç ilave edilmelidir. İyice Karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.
 
Antidotu
ATROPİN SÜLFAT . BUFFALO 80 DF’nin etkili maddesi Thiodicarb . oksim karbamat grubu bir insektisit olup, kolinesteraz inhibitörüdür. Zehirlenme şiddetine göre tedavi uygulanır. Hafif vakalarda 1-2 mg intramüsküler atropin sülfat 10 dakika aralıklarla verilir. Şiddetli zehirlenmelerde 2-4 mg intravenöz atropin sülfat verilmelidir.Uyuşturucular ve diğer müsekkinler kontrendikedir.2-Pam gibi ilaçlar tavsiye edilmez.Tam iyileşme 24 saat içinde olur.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN