AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Suda Kolay Çözünen, Etkili Fungisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %50 Metalik Bakıra eşdeğer
Formulasyon Şekli : Suda Dağılabilen Granül (WG)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 700 mg/kg
Ambalaj : 800 g, 4 kg, 10 kg

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU Bitki ve Hastalıklar
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
(1)Elma
Karaleke (Ventruia inaequalis)
400-800 g/100 l su
(1. ilaçlama-2. ilaçlama)
21 gün
(1)Armut
Karaleke (Ventruia pirina)
 
Memeli Pas
(Gymnosporangium fuscum)
400-800 g/100 l su
(1. ilaçlama-2. ilaçlama)
400 g/100 l su
(normal – dönem)
21 gün
Şeftali
Yaprak Delen (Coryneum beijerinckii)
Yaprak Kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
800-400 g/100 l su
(1. ilaçlama-2. ilaçlama)
800 g/100 l su
21 gün
Kayısı
Yaprak Delen (Coryneum beijerinckii)
800-400 g/100 l su
(dormant – normal)
21 gün
Erik
Cep Hastalığı (Taphrina pruni)
800 g/100 l su
21 gün
Antep Fıstığı
Karazenk (Septoria pistacina)
500 g/100 l su
21 gün
Turunçgil
Uçkurutan (Phoma tracheiphila)
400 g/100 l su
21 gün
Zeytin
Halkalı Leke
(Cycloconium oleaginum)
400 g/100 l su
21 gün
Bağ
*Mildiyö (Plasmopora viticola)
**Antraknoz (Elsinoe ampelina)
300-500 g/100 l su
(1. ilaçlama-2. ilaçlama)
21 gün
Sebze
Fidelerde Çökerten (Pythium sp., Rhyzoctonia sp., Fusarium sp., Sclerotinia sp., Alternaria sp.)
300-500 g/100 L. su
21 gün
Domates
***Mildiyö (Phytophthora intestans)
Bakteriyel Leke Hastalıkları
(Xanthomonas compestris pv. vesicatoria)
**Bakteriyel Benek Hastalığı
(Pseudomonas syringae pv. tomato)
Erken Yaprak Yanıklığı 
(Alternaria solanı)
300 g/100 L. su
300 – 400 g/100 l su
 
 
300 – 400 g/100 l su
 
 
500 g/100 l su
14 gün
Patates
Mildiyö (Phytophthora intestans)
300 g/100 L. su
14 gün
Fasulye
Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)
500 g/100 l su
14 gün
Hıyar
Köşeli Yaprak Lekesi
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
300 g/100 l su
14 gün
Patlıcan,
Patates, Fasulye
Adı Yaprak Yanıklığı
(Xanthomonas campestris pv. phaseoli)
Hale Yanıklığı
(Pseudomonas syringae pv Phaseolicola)
300 g/100 l su
14 gün
Yer Fıstığı
Yaprak Leke Hastalığı
(Cercospora arachidis)
400 g/100 l su
14 gün
Aspir
Yaprak Lekesi
(Alternaria carthami)       
300 g/100 l su
14 gün
Şerbetçiotu
Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)     
500 g/100 l su (Çiçeklenme dönemine kadar)
14 gün
 
(*) Bağda mildiyöye karşı 1.ilaçlama 300 g, 2.ilaçlama 500 g/100 l su dozunda uygulanır.
(**) Bağda antraknoza karşı 1.ilaçlama 300 g, diğer ilaçlamalarda 500 g/100 l su dozunda uygulanır.
(***) Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalıdır, ancak organik fumgisitlerin bulunmadığında yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.
(1) Elma ve Armutta karalekeye karşı dal sıracası varsa 1. İlaçlama 800 g/l su dozunda uygulanır. Dal sıracası yoksa 1. İlaçlama 400 g/100 l su dozunda uygulanır. 2. İlaçlama ise 400 g/100 l su dozunda uygulanır.
                                                                                    
İlacın Hazırlanma Şekli
Önce İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.  İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır.
 
İlacın Kullanma Şekli Ve Zamanı
Elmada karaleke : 1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. İlaçlama pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
Armutta karaleke : 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. İlaçlama pembe rozet döneminde
Kayısı Yaprak Delen : 1. İlaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. İlaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.
Erik cep hastalığı : 1. İlaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde uygulanmalıdır.
Antep fıstığı karazenk : 1. İlaçlama çiçek dökümünden sonra döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede, diğer ilaçlamalar 15 gün ara ile uygulanmalı, özellikle uygun sıcaklık ve yağışın olduğu dönemde hastalığın şiddetine göre 5-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Turunçgil uçkurutan : Don, dolu, fırtına gibi tabii afetlerden sonra ağaçlarda çatlama, yaralanma ve yaprak dökümü olacağından bu gibi olaylardan sonra 400 g/100 l su dozunda uygulama yapılmalıdır.
Zeytin halkalı leke hastalığı : İlaçlamalar ; Marmara bölgesinde 1. İlaçlama Ekim ayının ilk yarısında, 2.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında, Akdeniz Bölgesinde 1.ilaçlama Kasım veya Aralık ayında, 2.ilaçlama Mart ayının ilk yarısında, 3.ilaçlama Nisan ayının ilk yarısında,      Ege bölgesinde 1.ilaçlama zeytinler sürgün vermeden önce Şubat ayında, 2.ilaçlama zeytinler çiçek açmadan önce Nisan ayında yapılmalıdır.
Bağ mildiyösü : 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2 ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.
Bağ antraknozu : 1.ilaçlama sürgünler 20-25 cm olduğunda, 2.ilaçlama çiçeklenmeden önce, 3.ilaçlama çiçeklenmeden hemen sonra, 4.ilaçlama çiçeklenmeden 10 gün sonra, 5.ilaçlama taneler yarı büyüklüğünü aldığında yapılır.
Domates mildiyösü : Çevrede domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.
Domates bakyeriyel benek ve bakteriyel leke hastalığı : Yeşil aksam ilaçlaması şeklinde fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.
Patates mildiyösü : Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklık 16 ºC veya en düşük sıcaklık 10 C’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.
Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.
Fasulye antraknozu : Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ile ilaçlamaya devam edilir.
Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı : Yeşil aksam ilaçlamaları tarlada hastalık görülmeden önce veya tek tük görüldüğü koruyucu olarak haftada bir 2-3 ilaçlama uygulama yapılır.
Domates, Patlıcan ve Patates erken yaprak yanıklığı : ilk lekeler görülür görülmez gerek fidelikte , gerekse tarlada ilaçlamaya başlanmalıdır.
Hıyar köşeli yaprak lekesi : Tarlada hastalık görülmeden veya yeni görülmeye başlandığında ilaçlamaya başlanır., 10 gün ara ile en az 3 uygulama yapılır.
Sebze fideliklerinde çökerten : Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile en az 3 uygulama yapılır.
Aspir yaprak lekesi : Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.
Şerbetçiotu mildiyösü : İlkbaharda sürgünler ortala 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır., çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.
Yer fıstığı yaprak lekesi : İlaçlamaya Ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, 7-10 gün ara ile hasada kadar devam edilebilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Cymoxanil, Methiram, Folpet terkipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Diazinon, Fenvalerate, Malathion, Parathiom Methyl, Phosmet ve  ilaçlarla Dodine, Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır.
                                                                                    
Antidotu 
Özel bir antitodu yoktur.  Aktif kömürle mide yıkanır, kan dolaşımına yardım maksadıyla Plazma ve Novadrol tatbik edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN