AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Etkisi ve Kalitesi Tartışılmaz
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %50 Benomyl
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >5000 mg/kg
Ambalaj : 200 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut
Karaleke  
(Venturia pyrina)
60 g/100 l su
14 gün
Elma
Karaleke
(Venturia inaequalis)
Külleme
(Podosphsera leucotricha)
60 g/100 l su
60 g/100 l su
14 gün
Çeltik
Çeltik Yanıklık Hastalığı
(Plyricularia oryzae)
60 g/100 l su
14 gün
Kayısı
Çiçek Monilyası
(Sclerotinia laxa)
60 g/100 l su
21 gün
Kiraz
Çiçek Monilyası
(Sclerotinia laxa)
60 g/100 l su
14 gün
Lahana
Beyaz Çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum)
60 g/100 l su
14 gün
Limon
Uç Kurutan
(Phoma tracheiphila)
60 g/100 L.su (yaprak)
0
Turunçgiller
Depo Çürüklüğü (Penicillum sp.)
60 g/100 L su Hasattan 10 gün önce 60 g. Hasattan sonra 150 g.
0
* Kabakgiller
Külleme
(Erysiphe ichoracearum)
40 g./100 L. su
0
Şeftali
Külleme
(Sphaerotheca pannosa)
Monilya (Sclerotinia laxa)
60 g/100 L.su
 
60 g/100 L.su
14 gün
Şekerpancarı
Yaprak Lekesi
(Carcospora beticola)
40 g./da.
0
Mercimek
Kök Boğazı Çürüklüğü (Ascochyta pinodella)
300 g./100 kg. tohum (tohum ilaçlaması şeklinde)
0
 
(*) Ege ve Akdeniz bölgesinde tavsiye edilmemelidir.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç halinde getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir ve aynı gün kullanılır.
 
İlacın Kullanma Zamanı
Armut Karalekesi
1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası olan yerlerde 3-5 gün önce); 2. ilaçlama beyaz rozet dönemi; 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 70-80’i dökülünce; 4. ve diğer ilaçlamalar 15 gün arayla yapılır.
Elma Karalekesi
1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası olan yerlerde 3-5 gün önce); 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde; 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80’i dökülünce; 4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılır.
Çeltik Yanıklık Hastalığı
Hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama, 10 gün arayla ikinci, gerekirse üçüncü ilaçlama uygulanır.
Sert Çekirdeklilerde Monilya Hastalığı
1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte); 2. ilaçlama tam çiçekte 890-100 çiçekte).
Turunçgillerde Depo Çürüklüğü
İlaçlamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan 10 gün önce ilaçlama yapılırsa hasattan sonra tekrar ilaçlamaya gerek yoktur.
Kabakgillerde Külleme
İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. 15 gün ara ile hastalığın seyrine göre 2-5 ilaçlama yapılır.
Limonda Uç Kurutan
Yeşil aksam ilaçlamaları Ekim, Aralık ve Mart ayları olmak üzere üç kez yapılır.
 
Kullanım Şekli
Bensol 50 WP etiketindeki tavsiyelere göre kullanılmalıdır. Aynı sezonda sadece bir ilaçlamaya ihtiyaç gösteren hastalıklar dışında birden fazla ilaçlama yapılan hastalıklara karşı rezistanslığın meydana gelmesini geçiktirmek veya mani olmak için, aynı ilaçlama sezonunda sadece Bensol 50 WP kullanmayın. Bensol 50 WP’i tavsiye dozunda, benzimidazollerden ayrı etki mekanizmasına sahip fungisitlerle karıştırın veya ikinci bir seçim olarak Bensol 50 WP ‘i bu tip fungisitlerle dönüşümlü kullanın. Şayet benzimidazollere karşı herhangi bir rezistanslık meydana gelmişse Bensol 50 WP kullanmayın. Bitkilerin iyice ilaçlanması için yeter miktarda su kullanılmalı ve kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Bensol 50 WP kükürt, bordo bulamacı, bakır sülfat gibi alkali fungisitlerle karıştırılmamalıdır. Karıştırılabileceği ilaçlarla da her ihtimale karşı bir ön karışım testi yapılmalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.  Semptomatik tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN