AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : %70 Polpet +%1,5 Triadimenol
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 700 mg/kg
Ambalaj : 800 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Bağ Küllemesi (Uncinula necator)
Mildiyö (Plasmopara viticola)
Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)
200 g/100 l su
200 g/100 l su
200 g/100 l su
40 gün (şaraplık)
10 gün (sofralık)
Hıyar
Külleme (Erysiphe cichoracearum)
(Sphaerotheca fuliginea)
Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
200 g/100 l su
7 gün
Domates
Külleme (Leveillula taurica)
200 g/100 l su
7 gün
Elma
Karaleke (Venturia inaequalis)
200 g/100 l su
7 gün

Baymenol F 71,5 WP, sistemik etkili Triadimenol ve kontak etkili Folpet aktif maddelerini içerir. Triadimenol, triazole grubundan bir fungisit olup, ergesterol biosentezini engeller ve vasküler sistem aracılığı ile yeni oluşmakta olan bitki kısımlarına da ulaşarak tam koruma sağlar. Folpet, koruyucu özellikte kontak etkili bir aktif maddedir, özel bir mekanizma ile mantarların solunumunu engellemek suretiyle etkili olur.
 
Kullanma Şekli
Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra ilaçlama aletinin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
 
Uygulama Zamanı
Bağda Külleme
Sürgünler 25-30 cm. Boyda iken ilaçlamalara başlanır. 2.İlaçlama koruklar saçma tanesi iriliğini alınca ve diğer ilaçlamalar ilacın etkisi süresi olan 10 gün dikkate alınarak yapılır.
Bağ Mildiyösü
Mücadeleye hastalık görülmeden başlanır. 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm , uzunlukta 2. ve daha sonraki ilaçlamalar 10 ar günlük aralarla uygulanır.
Bağda Kurşuni Küf
Mücadeleye üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemenönce başlanmalı ve 10 ar günlük aralıklarla devam edilmelidir.
Hıyarda Mildiyö
Hastalık görülmeden veya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.
Domates Külleme
Hastalık görülmeden veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde bitkinin her taraf iyice ilaçlanır.
Elma Karaleke
1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerde 3-5 gün önce), 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. Ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 ar günlük aralıklarla uygulanmalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Aşırı derecede Alkali özellik gösteren ilaçlar haricinde,   yağlar, Dinitro   bileşikleri hariç diğer İnsektisit ve Fungisitler ile karıştırılabilir. Ancak bir ön karışım testi yapıldıktan ve ufak bir parsele uygulamadan sonra kullanılmalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN