AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Geniş Spektrumlu İnsektisit
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 630 g/l Diazinon
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 1250 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Meyve
Göz Kurtları (Anthonomus spp.) 
Yaprak Bitleri
(Aphis spp.Dysaphis spp.)
Doğu Meyve Güvesi
(Laspeyresia molesta)
Sarı Ağaç Kurdu (Zeuzera pyrina)
Armut Kaplanı (Stephanitis pyri)
Elma ağ Kurdu
(Hyponomeuta malinellus)
Elma Pamuklu Biti
(Eriosoma lanigerum)
Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi)
Tomurcuk Tırtılları (Hedya nubiferana, Spilonata ocellana, Recurvaria nanella)
Yaprak Bükenler (Archips spp,) 
75 ml/100 l su Ergin ,Larva  
75 ml/100 l su Ergin ,Nimf
 
75 ml/100 l su Larva
 
75 ml/100 l su Larva
75 ml/100 l su Ergin ,Nimf
70 ml/100 l su Ergin ,Nimf
 
75 ml/100 l su Ergin ,Nimf
 
75 ml/100 l su Ergin ,Larva
75 ml/100 l su Ergin ,Larva
 
70 ml/100 l su Ergin ,Larva
14 gün
Bağ
Bağda Unlu Bit (Planococcus citri)
75 ml/100 l su Ergin,Larva
14 gün
Gül
Koşnil (Parthenoleconium spp.)
65 ml/100 l su Ergin, Nimf
14 gün
Pamuk
Yaprak Piresi (Empoasca decipiens)  
* Pamuk Yaprak biti   (Aphis gossypii)
65 ml/100 l su Ergin, Nimf
70 ml/100 l su Ergin, Nimf
14 gün
Hububat
Ekin Güvesi
(Syringopais temperatella)
125 ml/da Ergin, Larva
14 gün
Kavun
Kavun Kızıl Böceği
(Rhapidopalpa foveicollis)
70 ml/da Ergin
14 gün
Lahana
Lahana yaprak Güvesi
(Plutella maculipennis)      
70 ml/da Larva
14 gün
Soğan
Soğan Sineği (Delia antiqua) 
70 ml/da Ergin (Bitki ilaçlaması)
14 gün

* Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlama Şekli
İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra tavsiye edilen miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan ilaç mahlülünün iyice karışması sağlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır.Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak,mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir.Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanma Şekli
Günün serin saatlerinde,rüzgarsız havalarda,bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde özenle ilaçlama yapılmalıdır. 
 
Karışabilirlik Durumu
Bakırlı Fungisitler hariç bir çok tarım ilacı ile karıştırılarak kullanılabilir.
 
Antidotu
ANTİDOTU :ATROPİN SÜLFAT ve TOXOGONİN dir.atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg dan başlayarak 100 mg a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN