AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 50 g/l Chlorfluazuron
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 7000 mg/kg
Ambalaj : 250 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
ve Dönemi
Son İlaçlama ile
Hasat Arasındaki
Süre
Pamuk
*Pamuk Yaprak Kurdu
(Spodoptera littoralis)
75 ml/da (Larva)
14 gün
Sebze
Pamuk Yaprak Kurdu
(Spodoptera littoralis)
75 ml/da (Larva)
7 gün
*Akdeniz Bölgesinde uygulanır.

İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç halinde getirilerek depoya yavaş yavaş dökülür. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara atılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
İlacın Özellikleri
Böcek gelişimi düzenleyici bir ilaç olup, mide yolu ile etki eder. Kitin sentezini engelleyerek larvalarda gelişme engellendiği için dönem değiştiremezler ve ölürler.
 
Kullanım Zamanı
İlaç, yumurta paketlerinin açılmaya başladığı dönemde uygulandığında en etkili sonucu verir. Çünkü yumurta paketinden çıkan larvalar bulunduğu yapraktan dağılmadan ilacı alacakları için kolayca ölürler. Şayet bu dönem kaçırılmış ise en geç küçük larvaların çoğunlukta olduğu devrede ilaçlama yapılmalıdır. Uygulama yer aletleri ile yapılabilir.İlaçlama esnasında homojen bir şekilde kaplama ilaçlamaya özen gösterilmedir.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılması durumunda karışım yapmadan önce bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN