AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Agrozate 10 G
 
Ürün Grubu : NEMATİSİT-İNSEKTİSİT ( Nematod - Böcek İlacı) 
Aktif Madde : %10 Fosthiazate
Formulasyon Şekli : Granül (GR)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 57-73 mg/kg
Ambalaj : 2 kg, 4 kg

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Domates                       
Kök Ur Nematodu 
(Meloidogyne spp.) 
4 kg/ da Fide dikiminden hemen önce veya 1-2 gün önce
Muz                            
Kök Ur Nematodu 
(Meloidogyne spp.) 
Spiral Nematod
(Helicotylenchus multicincthus)
50 g/Yalak başına Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönemde uygulanır
 
  
İlacın Uygulamaya Hazırlanma Şekli
İlaç granül formülasyonunda olup serpilmek sureti ile kullanılır.
 
Kullanım Şekli
Toprak çok iyi bir şekilde işlenmeli ve keseksiz olmalıdır. Tavsiye edilen dozda ilaç, homojen bir şekilde toprağa serpilmeli, hemen sonra 10-15 cm toprak derinliğine karıştırılmalı ve daha sonra da sulanmalıdır. Toprağa karıştırmada döner kültivatör tercih edilmelidir.
 
Domates
Uygulama 4 kg/da dozdaki granül ilacın 1 dekara eşit şekilde dağıtılması gerekir. İlaç toprağın 15 – 20 cm. derinliğe karıştırılmalıdır. Uygulamayı müteakiben mutlaka sulama yapılmalıdır.
 
Muz
Yalak başına 50 gram dozunda, muzların onarım döneminde Nisan ayında bir kez serpilerek yapılır. Aynı doz Eylül ayında ikinci uygulama olarak tekrarlanır.
 
DİKKAT : Uygulamayı müteakiben mutlaka sulama yapılmalıdır
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılamaz.
 
Antidotu
Cyanosis’in yokluğunda, damar içine 2-4 mg atropin sülfat verilmelidir. Cyanosis varsa atropinin bu dozu havalandırma önlemleri ile eş zamanlı olarak verilmelidir. Atropinizasyona en az 48 saat devam edilmelidir. Morfin vermeyiniz.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN