AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Etkisinin Keyfini Yaşayın
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 200 g/l Paraquat
Formulasyon Şekli : Suda Çözünen Konsantre (SL)
LD50 Değeri : Farelerde Akut Oral 157 mg/kg
Ambalaj : 1 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Otlar
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasar Arasındaki Süre
Turunçgil
Dar ve Geniş Yapraklı
400 ml/da Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde
14 gün
Fındık Bahçeleri
Dar ve Geniş Yapraklı
500 ml/da Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde
14 gün
Bağ
Dar ve Geniş Yapraklı
500 ml/da Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde
14 gün
Pamuk Tarlaları
Yabani fig (Vicia spp)
Yavşan otu (Veronica spp)
Yabani yulaf (Avera spp)
30 ml/da Eki öncesi yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde
14 gün
Yonca
Küsküt ( Cuscuta spp)
300 ml/da yonca biçiminde sonra
4 gün
Boş Alanlar
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Duvar arpası (Hordeum murinum)
Tavşan bıyığı (Poa annua)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Kan damlası (Adonis spp.)
Horoz ibiği (Amaranthus spp.)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Güneş dikeni(Centaurea solstitialis)
Yabani havuç(Daucus carota)
Dön baba(Erodium cicutarium)
Yoğurtotu (Galium spp.)
Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Yabani hardal (Sinapsis arvensis)
İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
Yemlik (Tragopogon latifolius)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Arpamsı brom (Bromus hordeceus)
Ayrık (Agropyron repens)
Tilki kuyruğ (Alopecurus myosuroides)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kamış (Phragmites austrialis)
Kaynaş (Sorghum halepense)
Havacıva otu (Alkanna tinctoria)
Köygöçüren (Circium arvense)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Boğa dikeni (Eryngium campestre)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
İt sineği (Marrubium spp.)
Labada (Rumex spp.)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
500 ml/da yabancı otlar 3-5 yapraklı dönemde
---

 

Kullanım Şekli
AGROQUAT sırt pulverizatörleri ve traktöre monte edilebilen pulverizatörler ile uygulanabilir. Atomizerler ile kullanılmamalıdır. Bitkilerin Kahverengi kabuk dokusu teşekkül etmiş bitki kısımlarına etkili değildir. Ağaç veya çalı şeklinde gelişen mahsüllerde ilacın rüzgar etkisi ile istenmeyen yerlere taşınarak zarar vermesini önlemek için 1 atmosfer basınçla çalışabilen ve ilacı daha iri zerreler halinde püskürten polijet memeler kullanılmalıdır. Tee-Jet memelerde kullanılabilir. İlaç tatbikatına yabancıotlar 3-6 yapraklı olduğu zaman başlanmalı ve gerektikçe tekrar edilmelidir. İlaçlamalarda iyi bir kaplama yapılmasına ve yabancıotların ıslatılmasına özen gösterilmelidir. AGROQUAT, en çok 40 kısım suya 1 kısım ilaç düşecek konsantrasyonda kullanılmalı, daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılmamalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
İlaç Alachlor, Atrazine, Dicamba, Diquat, İmazethapyr, Linuron, Simazine, Metolachlor, Pendimethalin, Fluazifop-P-butyl, Glufosinate, Bromacil ve Metribuzine bileşimli ilaçlarla karışabilir.
                                                     
İlaç Atımından Sonraki Tedbirler
-Yıkanınız. Çalışma elbiselerinizi değiştiriniz ve yıkayınız.
-Ambalajı boşaldığında yıkayınız. Onu tekrar kullanmayınız. Onu kesiniz veya eziniz, sonra onu yıkayınız veya gömünüz.
-Kullanılmayan ilacı ambalajı içinde, sıkıca kapalı ve kilitli bir yerde çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve gıdalardan uzak tutunuz.
-İlaçlama materyali kuruyuncaya kadar hayvanları uzak tutunuz.
-İlaçlanmış suyu yağmurlama sulamada kullanmadan evvel 10 gün bekletiniz.
-Sırt ve yer aletlerinden dökülen ilacı temizleyiniz. Aletlerde ve ilaçlama sisteminde akıtma olmamasına dikkat ediniz.
-Sırt aletini, traktörü ve ilaçlama sistemindeki ilacı su ile temizleyiniz.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN