AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Kırmızı Örümceklere Son
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : AKARİSİT (Kırmızı Örümcek İlacı) 
Aktif Madde : 588 g/l Propargite
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 2200 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama ile Hasat arasındaki Süre
Pamuk
İki Noktalı Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae)
200 ml/da
(Ege Bölgesinde kullanılır)
7 gün
Elma
Avrupalı Kırmızı Öremcek
(Panonychus ulmi)
Akdiken Akarı
(Tetranychus viennens)
100 ml/100 l su
 
75 ml/100 l su
7 gün
Bağ
İki Noktalı Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae)
100 ml/100 l su
--
Sebze
Pamuk Kırmızı Örümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
175 ml/da
14 gün
Soya Fasülyesi
İki Noktalı Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae)
Pamuk Kırmızı Örümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
200 ml/da
 
200 ml/da
7 gün
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra tavsiye edilen miktar ilaç başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan ilaç mahlülünün iyice karışması sağlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.Emülsiyon konsantre olan ilaç suyla hemen karıştığında her türlü ilaçlama aletiyle kolaylıkla uygulanabilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Agrogite 57 EC Bordo bulamacı, kireç, kükürt, ve yağlı ilaçlar hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karışabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.zehirlenmenin belirtisine ve şiddetine göre tedavi edilir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN