AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Hiçbir Şeye Değişilmez, Benzersiz Çözüm
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 50 g/l Lambda Cyhalothrin
Formulasyon Şekli : Emilsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 56 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU Bitki ve Zararlılar
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk
* Yeşil Kurt
(Helicoverpa armigera)
**Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae) 
*** Yaprak biti
(Aphis gossypii)
150 ml/da Larva, Yumurta
50 ml/da. Nimf ve Ergin
 
50 ml/da
7 gün
 Elma
Elma İç Kurdu
(Cydia pomonella)
Ağ Kurdu
(Hyponomeuta sp.)
20 ml/100 l su, Larva
 
10 ml/100 l su, Larva
3 gün
Bağ
Salkım Güvesi
(Lobesia botrana)
20 ml/100 l su, Larva
7 gün
Mısır
Kesici Kurt
(Agrotis spp.)
Mısır Koçan Kurdu
(Sesamia nonagrioides)
Mısır Kurdu
(Ostrinia nubilalis)
50 ml/da, Larva
 
30 ml/da, Larva
 
30 ml/da, Larva
14 gün
 
14 gün
 
14 gün
 
Patates
Patates Böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
40 ml/da, Larva, Ergin
3 gün
Pancar
Kalkan Böceği
(Cassida spp.)
25 ml/da, Nimf, Ergin
3 gün
Buğday
Süne
(Eurygaster integriceps)
H. Hortumlu Böceği
(Pachychius hordei)
Ekin Kambur Böceği
(Zabrus spp.)
20 ml/da Nimf
1-3. Nimf ve 4-5 nimf
25 ml/da , Ergin
 
50 ml/da, Larva
14 gün
 
14 gün
 
14 gün
 
Domates
Yeşil Kurt
(Heliothis armigera)
50 ml/da, Larva
3 gün
Lahana
Lahana Güvesi
(Plutella maculipenis)
25 ml/da, Larva
3 gün
Antep Fıstığı
Yaprak Pisillası
(Agnoscena targionii)
20 ml/100 l su, Nimf
3 gün
Zeytin
Zeytin Güvesi
(Prays oleae) (Çiçekte)
15 ml/100 l su, Larva
3 gün
Fındık
Fındık Kurdu
(Balaninus nucum)
50 ml/da, Ergin
7 gün
 
 
 
 
Soya
Yeşil Kurt
(Helicoverpa armigera)
150/da
--

 
*. Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.
**  Sadece Ege Bölgesinde kullanılır.
***  Sadece Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.
 
Uygulamaya Hazırlanma Şekli
Aekido 5 EC, her türlü ilaçlama aleti ile kullanılabilir. İlaçlama aletini deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırıldıktan sonra ilaçlama aletinin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
Kalibrasyon : Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Kullanma Şekli ve Zamanı
Pamuk; Yeşilkurt : yeni inficarların çoğunlukta olduğu dönemde yapılmalıdır. Bu devrede mevcut ve ilaçlamadan itibaren 5 gün içinde konacak Yeşilkurt yumurtaları da Aekido 5 EC’nin etkisi ile açılmayıp larva meydana getirmezler. Yaprak Biti : Fide devresinde %50 bulaşık fide, tarla devresinde ise 1 yaprakta ortalama 25 pamuk yaprak biti saptandığında ilaçlama yapılır. Kırmızı Örümcek : Yaprak başına ortalama 10 adet kırmızı örümcek tespit edildiğinde ilaçlama yapılır.
Elma ; Ağ kurdu : İlaçlama, çiçeklerin açılmasından önce veya çiçek taç yapraklarının %70-80’nin dökülmesinden sonra yapılmalıdır. İç Kurdu : ilk ilaçlama, larvaların yeni çıktıkları dönemde yapılmalıdır. Larvalar meyveler içerisine girmeden yapılan ilaçlama en uygundur. İlk ilaçlamadan sonra 20-25 gün arayla 2-3 ilaçlama daha yapılır.
Bağ : Salkım güvesi : ilk ilaçlama, ilk larvaların görüldüğü çiçek tomurcuğu döneminde yapılır. İkinci ilaçlama koruk, üçüncü ilaçlama da üzümler tatlanmaya başlandığında uygulanmalıdır.
Mısır : Mısır kurdu ve Koçan kurduna karşı ilk bulaşmalar görüldüğünde mücadeleye başlanır ve 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.
Buğday : Ekin Kambur Böceği: ilaçlama erken ilkbaharda böceğin faaliyete başladığı zaman ilaçlama yapılmalıdır. Süne : İlaçlama 1-3. Nimf döneminde, eğer yapılamaz ise 4-5. Nimf döneminde yapılmalıdır. Hububat Hortumlu Böceği : Topraktan çıktıktan 10 gün sonra ilaçlamaya başlanmalıdır.
Patates : Eğer 1. döle karşı ilaçlama yapılacaksa bitkilerde ilk olgun larvalar (4.dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama yapılması halinde ise yumurta açılımının tamamlanması gerekmektedir.
Domates : İlaçlama, larvalar küçük devrede iken ve meyvelerin içerisine girmeden ilaçlama yapılmalıdır.
Lahana : İlaçlama yaprak güveleri erken dönemde iken yapılmalıdır. İlaçlamalarda 100 l suya 20 ml yayıcı-yapıştırıcı ilavesi yararlı olur.
Soya : 3 metre uzunluğundaki bir soya sırasında 6 adet larva bulunduğunda ilaçlamaya başlanmalıdır.
Antep Fıstığı : Nimfler yapraklarda ilk görüldüğünde ilaçlamay geçilir. Enfeksiyon devam ederse ikinci ilaçlama yapılabilir.
Zeytin : İlaçlama çiçek salkımlarında % 10 zarar görüldüğünde yapılır.
Fındık : İlaçlamalar, fındık meyvelerinin 3-4 mm. çapta olduğu devrede yapılmalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Aekido 5 EC birçok İnsektisit, Akarisit ve Fungisitlerle karışabilir. İlaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde Semptomatik tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN