AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Zirvedeki Tarla Dostunuz
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT-AKARİSİT (Böcek - Kırmızı Örümcek İlacı) 
Aktif Madde : 18 g/l Abamectin
Formulasyon Şekli : Emilsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 10-13,7 mg/kg
Ambalaj : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

      

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Son İlaçlama ila Hasat arasındaki süre
Narenciye
Pas Böcüsü
(Phyllocoptrata oleivora)
Yaprak Galeri Güvesi
(Phyllocnistis citrella)
25 ml / 100 l su
7 gün
Domates
Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae)
25 ml / da
3 gün
Süs Bitkileri
Yaprak Galeri Sineği       
(Liriomyza trifolii)  
25 ml /100 l su
7 gün
Pamuk
Kırmızı Örümcek
(Tetranychus urticae)                   
50 ml / da
21 gün

Narenciye
İlaçlama Pas böcüsü kesafeti görülür görülmez yapılmalıdır. İyi bir mücadele için kaplama ilaçlama şarttır. Ağaç başına 10-20 litre mayi yeterlidir. % 0.25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir.
 
Domates ve Pamuk 
Yaprak başına ortalama 1-3 adet ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
 
Süs Bitkileri
İlk galeri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli 
İlaçlama aleti 3/4 su ile doldurulur.Tavsiye edilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Aletin karıştırma teşkilatı çalıştırılarak hazırlanan ilaçlı su ilaçlama aletine konularak, kalan 1/4 su ilave edilir. Bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Karışabilirlik Durumu 
Diğer ilaçlarla daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla karışmaz. İlaçlara karşı oluşacak mukavemet nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika İçinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA’yı hızlandırıcı ilaçlar (Barbiturate, Benzodiazepin, Valpropic acid) verilmemelidir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN