AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
GERİ DÖN Her Dönemde Güçlü Sıvı Çeltik İlacı
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 720 g/l Molinate
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 369 mg/kg
Ambalaj : 5 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Çeltik
Darıcan “Cinek Otu”
(Echinochloa crus-galli)
Dipotu”Su Sümbülü”
(Potamogeton pectinatus)
Kaşıkotu “Kurbağa Kaşığı”
(Alisma plantago-aquatica)
 
500 – 600 ml/da
(Yabancı otlar 3-4 yapraklı oluncaya kadar kullanılabilir)
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Öncelikle tavsiye edilen miktardaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Daha sonra kısmen su ile dolu olan aletin deposuna ilave edilir ve depo su ile tamamlanır.Bu şekilde hazırlanan ilaçlama mahlulu ekim öncesi yada sonrası uygulanır.
 
Kullanım Şekli
Ekim Öncesi Toprağa Karıştırılması
İyi hazırlanmış kuru çeltik tarlasına dekara 500-600 ml. (ağır topraklarda 600 ml.) dozunda kullanılır. Uygulama pülverizatör ile yapılır. Toprak, disk yahut tırmık ile 5-7 cm derinlikte karıştırılır. Su verilir, ekim yapılır. Su ekimden 4-6 gün bekletilmelidir.
 
Darıcanların Çıkışından Önce Su Dolu Tavalara Uygulama
Ekimden sonra darıcanlar çıkmadan önce, su dolu tavaların giriş çıkışları kapatılır. Sonra su dolu tavalara dekara 600 ml. hesabıyla Oxydram 6 E püskürtülür. Tavalar suyla dolu olarak 3 gün bırakılır.
 
Çeltik Ve Darıcanların Çıkışından Sonra Uygulama
Darıcanların boyu 5-8 cm. olduğu zaman tavalardaki su darıcanların boyunu örtecek şekilde doldurulur, tarlaların giriş ve çıkışları kapatılır ve dekara 500-600 ml. Üzerinden ilaç püskürtülür. Su 3 gün tavalarda tutulmalıdır. Darıcanlar ölünceye kadar tavalardaki suyun seviyesi 6 cm.nin altına düşmemelidir. Bir hafta içinde ilaç etkisini gösterir.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer tarım ilaçları ile kullanılması tavsiye edilmez.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN