AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
GERİ DÖN Nematod Sorununa Etkili Çözüm
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : NEMATİSİT-İNSEKTİSİT ( Nematod - Böcek İlacı) 
Aktif Madde : 100 g/l Cadusafos
Formulasyon Şekli : Mikro Emülsiyon (ME)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 37,1 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l, 5 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

 

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
Domates
(tarla)
Kök Ur Nematodu    
(Meloidogyne spp.)  
4 l/da
3 gün
Domates
(sera)
Kök Ur Nematodu  
(Meloidogyne spp.) 
2 l/da (solarizasyon ile birlikte)
3 gün
Muz
Kök Ur Nematodu  
(Meloidogyne spp.)   
Spiral Nematodu     
(Helicotylenchus multicincthus)    
Yalak başına 50 ml
60 gün

 
İlacın Uygulamaya Hazırlanması
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
İlacın Kullanım Şekli
Nematodlara karşı ilaçlama toprak ekim tavında, yani tarla kapasitesindeyken, toprak sıcaklığı 15 °C ve üzerinde olduğu zamanlarda yapılır.
Muz
Muzda yalak başına 50 ml doz gelecek şekilde ARMY 100 ME bir vejetasyon döneminde iki kez (Nisan, Eylül) damlama sulama uygulanır.
Domates
Tarla: Domateste uygulama dekara 4 litre ilaç, süzgeçli kova veya sırt pülverizatörü ile toprak yüzeyine homojen bir şekilde püskürtülür. İlaçlama sonrası toprak tırmıklanır ve sulanır. En az 10 gün beklendikten sonra fideler dikilir.
Sera (Solarizasyon + ilaç uygulaması: Solarizasyon yapılacak alan 30–40 cm derinliğe kadar işlenir, düzeltilir, keseksiz hale getirilir. Sulama yapılır. Sulanmış toprak tarla kapasitesine gelince üstten bastırılarak 0,025-1 mm kalınlığında deliksiz, şeffaf plastik örtü ile kaplanır. Örtünün alt kenarları önceden açılmış karıkların içine gömülür. Solarizasyonu takiben örtüler kaldırılır, tavalara damlama sulama boruları serilir. Önce damlama sulama sisteminin kalibrasyonu aşağıda açıklandığı gibi yapılır. Daha sonra parsele yetecek kadar ilaç hesaplanıp gübreleme tankına konur. İlaç, gübreleme ve ilaçlamada kullanılan bir enjektörle sulama sistemine karıştırılır. İlaçlanacak parselin vanaları açılarak ilacın ilaçlanacak parsele girmesi sağlanır. Daha sonra beş dakika süre ile ilaçsız su verilerek damlama sulama borularının temizlenmesi sağlanır. Domates fideleri asgari 15 gün sonra ekilir.
Damlama Sulama Sisteminin Kalibrasyonu
Bu amaçla seranın farklı yerlerinde damlama memelerinin altına su toplama kapları konur. Bu kaplarda biriken su ölçü kapları ile ölçülür. Toprağın 15 cm derinliğe kadar ıslanabilmesi için gerekli olan süre ölçülür. Borularda kaçak bulunmamasına özen gösterilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Pebulate aktif maddeli Herbisit dışında Fungusit ve İnsektisitlerin çoğu ile karışabilir.
 
Antidotu
Atropin ve Protopam’dır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN