AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Tek ve Çok Yıllık Yabancı Otlara Etkili
ÜRÜN FOTO  
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 50 g/l Quizalofob-p-ethyl
Formulasyon Şekli : Emülsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Farelerde Akut Oral 1182 mg/kg
Ambalaj : 250 ml, 1 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI ODLUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Mercimek
Adi Ayrık (Agropyron repens)
Yabani yulaf (Avena spp)
100 cc/da Mercimek 8-12 cm boyda iken çıkış sonrası
Pamuk
Kanyaş (Sorghum halepense)
75-100 cc/da, tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya Fasulyesi
Darıcan, çinek otu(E.crus-galli)
Karadarı ( Panicum sp.)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus sp.)
Yabani Kuş Yemi ( Phalaris sp.)
100 cc/da (yabancı otlar 3-6 yapraklı iken), çıkış sonrası
Domates
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kaynaş (Sorghum halepense)
Darıcan, çinek otu (E.crus-galli)
Karadarı ( Panicum sp.)
100 cc/da, domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası
Ayçiçeği
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kaynaş (Sorghum halepense)
Yapışkan Darı (Setaria sp.)
Darıcan, çinek otu (E.crus-galli)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus sp.)
Çayır Püskülü (Poa sp)
Brom (Bromus sp.)
Yabani Darı (Hordeum sp.)
Karadarı (Panicus sp.)
100 cc/da, Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı iken çıkış sonrası
Bağ
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kaynaş (Sorghum halepense)
100 cc/da, köpek dişi 15-20 cm, kaynaş 2-3 kardeşte iken
Şeker Pancarı
Yabani yulaf (Avena fatua)
Darıcan (E.crus-galli)
Hububat halazası (Alopecuros syosuroides, Bromus tectorum)
75-100 cc/da, yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Soğan
Kaynaş (Sorghum halepense)
Darıcan (E.crus-galli)
Yapışkan Darı (Setaria sp.)
100 cc/da, Soğan 15–20 cm boyunda, kanyaşlar, 3-5 yapraklı, darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan gerekli su miktarı ilave edilerek karıştırılır. İlaç yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (kaynaş için bu dönem y. otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.
 
Karışabilirlik Durumu
Talon Süper, Şeker Pancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan Phenmedipham, Dichlorpicolinic acid, Chloridazon terkipli herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN