AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Geniş Etki Sahası Olan İnsektisit
S.Malathion 25 WP
 
Ürün Grubu : İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 
Aktif Madde : %25 Malathion
Formulasyon Şekli : Islanabilir Toz (WP)
LD50 Değeri : Akut Oral 1375 mg/kg
Ambalaj : 800 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı   Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama İle Hasatarası Süre
Sebze
 
Fasulye kapsül kurdu
(Etiella zinckenella)
Karpuz telli böceği    
(Henosepilachna elaterii)          
Kavun kızıl böceği               
(Rhaphidopalpa foveicollis)
Lahana kelebeği (Pieris brassicae)            
Lahana kokulu renkli böceği
(Eurydema ornatum)
Nohut yaprak sineği   
(Liriomyza cicerina)                   
Pamuk yaprak kurdu           
(Spodoptera littmoralis)
Patates güvesi                    
(Phthorimoaea operculella)
Pis kokulu yeşil böcek         
(Nezara viridula)
Soğan sineği (Delia antiqua)
Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)                            
Yonca hortumlu böceği      
(Hypera variabilis)               
400 g/da Larva
 
400 g/da, Tüm dönemlerde
 
400 g/da Ergin                         
 
400 g/da Larva                     
400 g/100 l su Nimf, Ergin
 
240 g/da Larva                       
 
480 g/da Larva                       
 
500 g/100 m²,
ambar ilaçlaması
400 g/da Ergin, Nimf
 
400 g/da Ergin                        
500 g/da Larva                     
400 g/da Ergin
7 gün
 
Meyve             
 
** Akdeniz meyve sineği        
(Ceratitis capitata)              
Armut kaplanı (Stephanitis pyri)
Doğu meyve güvesi
(Cydia molesta)
Elma ağ kurdu
(Yponomeuta malinellus)
Erik koşnili
(Sphaerolecanium prunastri)
Meyve gözkurtları
(Anthonomus spp.)
Meyve testereli arıları
(Hoplocampa spp.)
Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 
Yaprak bitleri (Aphis spp.)
Yaprak bükenler (Archips rosanus, A. xylosteanus)
400 g+500 ml Enzimatik Hidrolize Protein (% 85 ) / 10 lt. su(Kısmi dal ilaçlaması)
200 g/100 l su Ergin, Nimf
250 g/100 l su Larva
 
400 g/100 l su Larva
 
400 g/100 l su
 
250 g/100 l su Larva
 
100 g/100 l su
 
250 g/100 l su Larva
300 g/100 l su Ergin, Nimf
250 g/100 l su Larva
10 gün
  
7 gün
7 gün
 
7 gün
 
7 gün
 
7 gün
 
7 gün
 
7 gün
7 gün
7 gün 
Kiraz             
* Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.)     
250 g /100 l su Yumurta, Larva
7 gün
Mısır
Çizgili yaprak kurdu
(Spodoptera exiqua) 
500 g/da Larva
7 gün
Bağ
Bağ yaprak pireleri               
(Asymmetrasca(=Empoasca) decedens, Empoasca decipiens)
Bağüvezi (Erytroneura adanae)
300 g/100 l su Ergin, Nimf
 
 
300 g/100 l su
7 gün
Gül
Gül hortumlu böceği             
(Rhynchites hungaricus)
200 g/100 l su Ergin
7 gün
Süs Bitkileri     
Yaprak bitleri (Macrosiphum rosae)             
200 g/100 l su Ergin, Nimf
7 gün
Baklagiller
Baklagil tohum böcekleri
(Bruchus spp.)
500 g/100 m² yüzeye
 
Zeytin
Zeytin sineği (Bactrocera oleae)
4,5 kg + 4 lt (H.Protein 850 g/l) (zehirli yem kısmi ilaçlama)
7 gün
Pamuk
***Pamuk yaprak biti
(Aphis gossypii)                      
240 g/da Ergin, Nimf
7 gün
Pamuk
Pamuk yaprak piresi
(Empoasca spp.)                     
400 g /da Ergin, Nimf
7 gün
Ambarlanmış Hububat Ve Mamülleri
Ambar zararlıları
500 g/100 m² yüzeye
 
Ambarlanmış Kuru Meyveler
İncir kurdu (Ephestia cautella)
Kuru meyve güvesi
(Plodia interpuctella)
Kuru üzüm güvesi
(Ephestia figuliella)
İç fındık güvesi (Paralipsa gularis)
Ekşilik böcekleri (Carpophilus spp.)
Testereli böcek (Oryzaephilus spp.)
Kuru meyve akarı (Carpoglyphus)
500 g/100 m² yüzeye
 
Mısır Ambar Zararlıları
(Boş ambar ilaçlaması)
Arpa güvesi (Sitotroga cerealella)
Pirinç biti(Sitophilus oryzae)
Mısır biti(Sitophilus zeamais)
500 g/100 m² alana
 
Tütün Ambar Zararlıları
(Boş ambar ilaçlaması)
Tütün güvesi (Ephastia elutella)
Tatlıkurt (Lasioderma serricorne)
500 g/100 m² alana
 

 
* Kiraz Sineği (Kısmi dal ilaçlaması) : 400 gram ilaç + 500 gram Hidrolize Protein / 10 litre su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde erginlere karşı koruyucu olarak , özellikle ilk ve hasada yakın ilaçlamalarda uygulanabilir.
** Akdeniz Meyve Sineği (Kısmi dal ilaçlaması) : 10 litre suya 400 gram ilaç + 500 ml Enzimatik Hidrolize Protein (% 85). Tuzaklarda sinek görülürse 7-10 gün ara ile hasattan 10 gün öncesine kadar ilaçlama yapılır.
*** Pamuk Yaprak Biti  : Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Birçok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir. Dinitro bileşikleri, Tetradifon ve Metalaxyl’li ilaçlarla karıştırılmamalıdır.
 
Antidotu
ATROPİN SÜLFAT, PAM ve TOXOGONİN’dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg.’dan başlayarak 100 mg’a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN