AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Depo Zararlılarına Etkili Fumigant
ÜRÜN FOTO  
ÜRÜN BROŞÜRÜ Broşür
Ürün Grubu : FUMİGANT  
Aktif Madde : %57 Aluminium Phosphide
Formulasyon Şekli : Tablet
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 8,7 mg/kg
Ambalaj : 90 g

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır
RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı
Zararlı Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
Hububat Depoları
Fare ve Sıçanlar
(Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus)
1 tablet (3-6 g)/m1 tablet (3-6 g)/m³ hamine, zararlı görüldüğünde
Kuru Meyve
Kuru İncir Kurdu (Ephestia sp.)
Kuru Meyve Güvesi
(Plodia interpunctella)
Tütün Güvesi (Ephestia elutella)
Kuru Üzüm Güvesi (E.figuliella)
İç Fındık Güvesi (Paralipsa gularis)
Ekşilik Böcekleri (Carpophilus spp.)
Testereli Böcekler
(Oryzaephilus surinamensis)
Kuru Meyve Akarı
(Carpoglyphus lactis)
1-2 tablet(3-6 g)/ m³ hacme, Ergin
Mısır Ambarları
Arpa Güvesi (Sitotroga cerealella )
Pirinç Biti(Sitophilus oryzae)
Mısır Biti (Sitophilus zeamais)
1-2 tablet(3-6 g)/m³ hacme, Ergin
Ambarlanmış tahıl ve mamullerindeki zarar yapan böceklere karşı
1 tablet (3 g)/m³ hacme kullanılır.
 
 
Kullanma Şekli                                     
Çuvallanmış ve döküm halindeki tahıl veya diğer ürünlerin açıkta veya depolarda fumigasyonu için yığın üzerine gaz geçirmez bir örtü çekilir ve tabletler ile temastan sakınarak gerekli miktar GASTOXİN 57 % TABLET tableti yığının farklı seviyelerine yerleştirilir. Gaz kaçmasını önleyecek ve hava geçirmeyecek şekilde örtüyü yığının tabanına doğru çekmeli ve kenarları kum torbaları ile iyice kapatılmalıdır. Çelik veya beton silolarda ürün için fumigant tabletleri özel sonda aletleri ile, ürünün çeşitli derinliklerine dağıtılmalıdır. Gazlama süresi hava sıcaklığına bağlı olarak değişir.  12-16 °C ’ de 5 gün, 16-20°C’ de 4 gün, 20°C ’ nin üstündeki sıcaklıklarda 3 gündür. Tabletleri yerleştirme planı önceden yapılmalı ve bu işlem yarım saatte bitirilmelidir.
 
Zehirlenme Belirtileri
Göz, ağız ve ciltte şiddetli derecede tahriş vb. şeklindedir. Bulantı baş ağrısı, terleme, merkezi sinir sisteminde bozukluk, mide ve bağırsak ağrısı, kusma ve ishaldir.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN