AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Foltron 50 F
 
Ürün Grubu : FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
Aktif Madde : 500 g/l Folpet
Formulasyon Şekli : Akıcı Konsantrasyon (SC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral >9000 mg/kg
Ambalaj : 500 ml, 1 l, 5 l

Ürün Detayları   Zararlı/Hastalık/Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE HASTALIKLAR
Bitki Adı
Hastalık Adı
Kullanma Dozu
Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre
Bağ
Ölü Kol (Phomopsis viticola)
Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)
150 ml/100 l su
200 ml/100 l su
7 gün

 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce az bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. İlaçlama havanın serin ve sakin olduğu zamanda yapılmalıdır.
 
Kullanma Şekli
Bağda Ölü Kol hastalığına karşı;
Kış İlaçlaması ; Budamadan sonra gözler uyanmadan önce.
Yaz İlaçlaması : 1. ilaçlama : Sürgünler 2-3 cm, 2. ilaçlama : Sürgünler 8-10 cm ve 3. ilaçlama : Sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu dönemde yapılmalıdır.
İlaçlama Tekniği : Hem kış hem de Yaz ilaçlamaları havanın açık güneşli olduğu günlerde, rüzgarsız havada yapılmalıdır. Kış ilaçlamasında budama yerlerinin iyice ilaçlanmış olmasına dikkat edilmelidir. Yaz ilaçlamasında da yeni çıkan sürgünler tamamen ilaçla kaplanmalıdır.
 
Bağda Kurşuni Küf hastalığına karşı;
İlk ilaçlama olum başlangıcında kullanılır. 12 gün aralıklarla ve enfeksiyon yoğunluğuna göre ilaçlamaya devam edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Foltron 50 F, yağlar ve dinitro bileşikleri, yaprak gübreleri, özellikle organik fosforlu ilaçlar ile karıştırılmaz. Diğer ilaçlar ile geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışım bakımından uyum testi yapılmalı ve kullanılacak bitkiye karşı güvenliği için de ufak parselde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır.
Kuvvetli alkali ilaçlar, Bordo bulamacı ve Kükürtlü preparatlar  Foltron 50 F’nin fungisit etkisini azaltacağından tank karışımı yapılmamalıdır. Şayet yağlar ve dinitro bileşikleri, özellikle organik fosforlu ilaçlar bitkiye uygulanacak ise Foltron 50 F en az 21 gün önce yada sonra uygulanmalıdır. Bağlarda çiçek döneminden sonra diğer ilaçlar ile karıştırılmadan kullanılmalıdır.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN