AGROFARM
Ürün Arama   : 
ENGLİSH
      
Flash Player Indirin Flash Player Yüklü Degil
Eski Dost ile Temiz, Otsuz Tarla
Agrofarm Ester
 
Ürün Grubu : HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı) 
Aktif Madde : 480 g/l 2,4-D Aside Eşdeğer Isooctylester
Formulasyon Şekli : Emilsiyon Konsantre (EC)
LD50 Değeri : Sıçanlarda Akut Oral 639 mg/kg
Ambalaj : 1 l , 5 l, 17 l

Ürün Detayları   Yabancı Ot     Ambalajlar   YAZDIR Yazdır

RUHSATLI OLDUĞU BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Bitki Adı
Yabancı Ot Adı
Kullanma Dozu ve Dönemi
 
HUBUBAT
Kan damlası (Adonis flammea)
Karamuk (Agrostemma githago)
Fare kulağı (Cerastium sp.)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Çan çiçeği (Campanula sp)
Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)
Gökbaş (Centaurea sp)
Pelemir (Cephalaria syriaca)
Boynuz otu (Cerastium arvense)
Yabani hindiba(Cichorium sp),
Hazeran(Consolida orientalis)
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)
Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)
Anadolu şahteresi(Fumaria crataegina)
Adi şahtere (Fumaria vaillantii)
Yumrulu jeranyum
(Geranium tuberosum)
Yabani dikenli marul(Lactuca scariola)
Ballıbaba (Lamium spp.)
Yabani mürdümük (Lathyrus spp.)
Taş kesen otu(Lithospermum arvense)
Kokulu sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)
Suriye turpu (Raphanus sp.)
Gelincik(Papaver rhoeas)
Çoban değneği(Polygonum aviculare)
Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis)
Yabani turp(Raphanus raphanistrum)
Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)
Renkli nakıl(Silene colorata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu(Stellaria media)
Yemlik(Tragopogon latifolius)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Yavşan otu(Veronica spp.)
Yabani fiğ (Vicia spp.)
Çivit otu(İsatis tinctoria)
Tarla köpek papatyası  (Anthemis arvensis)
Sığır dili(Anchusa officinalis)
Yabani ebegümeci(Malva sylvestris)
Köy göçüren(Cirsium arvense)
Tarla sarmaşığı(Convolvulus arvensis)
Tarla yapışkan otu(Asperula arvensis)
Küçük pıtrak(Caucalis platycarpos)
Çırçır otu (Erophila verna)
Yabani tere (Lepidium spp.)
Toplu iğne hardalı(Neslia paniculata)
Zühre tarağı (Scandix pecten-veneris)
Nakıl (Silene conoidea)
Tesbih taneli hardal(Neslia apiculata)
Suriye hardalı (Chorispora syriaca)
Dön baba (Erodium spp.)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Papatya(Matricaria spp.)
Sütleğen (Euphorbia campestre)
125 - 166 ml/ da
hububatın kardeşlenme
döneminde (Düşük dozlar erken, yüksek dozlar ise geç dönemde uygulanır.)
Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir
 

 İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç az miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
Kalibrasyon
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
 
Kullanma Şekli
Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10–20 litredir. Rüzgârlı, yağış beklenen havalarda veya günün sıcak saatlerinde ilaçlama yapılmamalıdır. İlaçlama yapılan günlerde, hava sıcaklığının 10–12 0C ‘den düşük olmaması gereklidir. Püskürtme damlaları sürüklemeyi önlemek için büyük olmalıdır. Uygulamalarda yelpaze huzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır.
 
Fitotoksisite
Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.
 
Karışabilirlik Durumu
Başka ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.                                            
 
Antidotu

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.


UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz.
Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
 


KALİTE BELGELERİ WEB DESIGN